Friday, April 15, 2016

Anh Ba Hưng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Ba Hưng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Ba Hưng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Ba Hưng Lyrics have been many singers present, if

Anh Ba Hưng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Ba Hưng Lyrics song presented by Đàm Vĩnh Hưng
Bài hát: Anh Ba Hưng - Đàm Vĩnh Hưng

Có anh Ba Hưng
Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm trường
Vừa mới được huân chương.

Thằng Sáu thấy anh nó mừng
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có tài.

Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã bắn
Giết Tây hơn trăm thằng
Diệt trừ quân Pháp sài lang
Diệt trừ đế quốc sài lang
Nó vô bắn phá
Nát tan xóm mình
Láng giềng hỏi thăm sự tình
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Vốn thiệt nông dân
Đi lính hơn năm trường
Vừa mới được huân chương.

Thằng Sáu thấy anh nó mừng
Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn nha!
Nó khen nó khen anh hoài
Nó nói rằng anh có tài.

Nó nói mới một năm nay
Mà anh đã bắn
Giết Tây hơn trăm thằng
Diệt trừ quân Pháp sài lang
Diệt trừ đế quốc sài lang
Nó vô bắn phá
Nát tan xóm mình
Láng giềng hỏi thăm sự tình
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

Tôi nói, có anh Ba Hưng.
Tôi nói, có anh Ba Hưng.

You're watching

correct Anh Ba Hưng Lyrics

if you detect errors in the Anh Ba Hưng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Ba Hưng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Ba Hưng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...