Friday, April 15, 2016

Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics have been many singers present, if

Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics song presented by Various Artists
còn nghe trong gió reo muôn sóng chập trùng
còn in sâu tháng năm sử sak oai hùng
cuộc đời nở hoa dâng ngàn muôn sắc hương
thanh niên tình nguyện góp sức xây đời

vượt mọi gian khó ta nào có ngại gì
về đây những cánh chim từ bốn phương trời
dù mai đâu xa hay rừng sâu núi cao
xoá hết đau thương nối muôn vàn tình thương

giục giã trong lòng ta, tiếng gọi non sông ta lên đường
dựng xây tươi đẹp hơn nước Việt mên yêu
đường đến chân trời xa, vững niềm tin đất nước rạng ngời
rộn vang những lời ca thanh niên tình nguyện Việt Nam

You're watching

correct Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics

if you detect errors in the Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Ca Thanh Niên Tình Nguyện Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...