Friday, April 15, 2016

Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics have been many singers present, if

Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics song presented by Ruby Bảo An
Chuột chuột chít bé ngoan nhất nhà
Em học chăm siêng năng hát ca
Chuột chuột chít bé con nhất nhà
Là nguồn vui mỗi ngày
Em hát ca ba mẹ quên gần hết nhọc nhằn
Em hát ca ông bà yêu đời sống vui hơn
Bé đáng yêu nhất nhà (wow)

You're watching

correct Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics

if you detect errors in the Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bé Chuột Đáng Yêu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...