Friday, April 15, 2016

Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics have been many singers present, if

Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics song presented by Từ Hiền Trang
Em cứ như lá non
Xanh biếc không phấn son
Trong nắng em mướt như nhung
Em hát trời im gió
Em hát đồi thông rũ vai nghe

Em hát trên dốc cao
Bên những con phố nâu
Em hát thơm nức môi hoa
Em cứ là em thế
Em cứ hiền xinh như thế!

Để cho gió trong lành hơn
Để nắng ấm áp hôn tay hồ
Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.

lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
Đã yêu tình sâu

You're watching

correct Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics

if you detect errors in the Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cứ Hiền Xinh Như Thế Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...