Friday, April 8, 2016

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics have been many singers present, if

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics song presented by Nguyễn Hồng Ân
ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
-Trịnh Công Sơn-

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe...

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quỳ
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia...

You're watching

correct Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics

if you detect errors in the Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...