Friday, April 15, 2016

Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics have been many singers present, if

Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics song presented by Đông Quân
Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng nhìn cây
Cảnh về khuya như vẽ
Bâng khuâng chúng cháu nghĩ
Bác như đã đến nơi này.

Ơi! Đêm Trường Sơn.
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga.
Âm vang Trường Sơn. Âm vang Trường Sơn.
Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác.Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước con đường của Bác mới i đi qua.
Đêm Trường Sơn. Vẫn thấy mùa trăng ngày xưa.
Tỏa ngàn hương thương nhớ.
Bâng khuâng chúng cháu thấy
Bác như đang đứng nơi này.

Ơi! Đêm Trường Sơn.
Nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa.
Mà ngỡ như từ Pác Bó suối về đây ngân nga.
Âm vang Trường Sơn. Âm vang Trường Sơn.
Đường Trường Sơn mang bóng hình của Bác.
Đường Trường Sơn chúng cháu dồn chân bước
Con đường của Bác mới đi qua.

You're watching

correct Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics

if you detect errors in the Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Trường Sơn Nhớ Bác Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...