Friday, April 15, 2016

Lá Xanh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lá Xanh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lá Xanh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lá Xanh Lyrics have been many singers present, if

Lá Xanh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lá Xanh Lyrics song presented by Tam Ca Áo Trắng
Lá còn xanh như anh đang còn trẻ.
Lá trên cành như anh trong đoàn quân
Gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui
Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân
Anh là lá trên cành ngại chi gió mưa
Anh là trai phải ra chiến trận phen này
Đi đầu quân ! Đi trong mùa động viên
Đi đầu quân ! Đi trong mùa xuân mới gió lá reo gió lá reo
Kìa bảng treo cùng trong làng
Đi đầu quân. Đi đầu quân
Tất cả cho tiền tuyến mau lên đi
Hỡi các anh trai làng Lá còn xanh như bao anh còn trẻ
Sức oai hùng đang căng trong toàn thân
Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh
Anh trai làng vấn vương gia đình làm chi
Ra tiền tuyến thi tài cùng nhau giết Tây
Em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng

You're watching

correct Lá Xanh Lyrics

if you detect errors in the Lá Xanh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lá Xanh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lá Xanh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...