Friday, April 8, 2016

Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics have been many singers present, if

Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics song presented by Thanh Duy
Tận ngaytrước mắt mà cách xa ngàn phút giây
Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay
Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa
Thế nhưng mà, tình nào không qua

Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi
Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối
Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu
Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu

Vì biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Em đã hứa em yêu anh hoài
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau (x2)

Vì biết tình đã qua như ngày xưa
Mà cứ ngóng trông em về chưa
Em đã hứa, anh đã hứa
Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai

Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa
Chỉ còn bước chân anh dần thưa
Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau
Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau

Nói anh nghe đi em (x2)

You're watching

correct Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics

if you detect errors in the Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lỗi Ở Yêu Thương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...