Friday, April 15, 2016

Người Mẹ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Người Mẹ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Người Mẹ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Người Mẹ Lyrics have been many singers present, if

Người Mẹ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Người Mẹ Lyrics song presented by Đàm Vĩnh Hưng
Tôi muốn là hạt nắng để đến bên mẹ,
Ươm lên sợi tóc, để tóc sáng lóng lánh.
Tôi muốn là ngọn gió, để đến ôm mẹ
Hôn lên đôi mắt, hằn sâu dấu chân chim.
Dk:
Sợi tóc màu mây trắng kể tôi nghe,
Ngày xưa mẹ chuyển cơm, qua vách cấm.
Vượt qua ngàn sóng gió, mẹ vẫn ung dung,
Lòng thủy chung, mẹ Việt Nam sáng ngời..
Ôi tấm lòng, người mẹ bàn cờ (?)
Người mẹ Việt Nam sáng mãi, sáng mãi..

You're watching

correct Người Mẹ Lyrics

if you detect errors in the Người Mẹ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Người Mẹ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Người Mẹ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...