Friday, April 15, 2016

Tình Bạn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Bạn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Bạn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Bạn Lyrics have been many singers present, if

Tình Bạn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Bạn Lyrics song presented by Bé Bào Ngư
hôm nay đến lớp thấy vắng thỏ non
các bạn hỏi nhau thỏ đi đâu thế
gấu liền vội kể thỏ bị ốm rồi
nào các bạn ơi đi thăm thỏ nhé
gấu tôi mua khế khế ngọt lại thăm
mèo tôi mua chanh bánh đường mía ngọt
hươu mua sữa bột Nai sữa đậu lành
chúc bạn khỏe nhanh cùng nhau đến lớp
học tập thật tốt xứng đáng trò ngoan

You're watching

correct Tình Bạn Lyrics

if you detect errors in the Tình Bạn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Bạn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Bạn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...