Friday, April 15, 2016

問別 / Vấn Biệt Lyrics

Leave your comment to express your feelings about 問別 / Vấn Biệt Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this 問別 / Vấn Biệt Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
問別 / Vấn Biệt Lyrics have been many singers present, if

問別 / Vấn Biệt Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

問別 / Vấn Biệt Lyrics song presented by Trương Hàm Vận
Trong ký ức có 1 hạt đậu đỏ
Mấy ai tương tư mà chưa từng chia xa
Trong ký ức còn có bóng hình chàng
Quân tử như ngọc , ta đã từng ở bên
Nhớ nhau ,gặp nhau mà không nhận ra nhau
Vết thương này quá đỗi dịu dàng
Dùng 1 đời để say giấc mộng đẹp
Ai liều mạng,lại say đắm hồng nhan?
Ai ở phương xa hô mưa gọi gió
Có thể nhìn thấu gió trăng?

DK1:Nhớ nhau ,gặp nhau mà không nhận ra nhau
Vết thương này quá đỗi dịu dàng
Phiêu dạt khắp vạn dặm giang sơn
Con cơn say tiễn chàng đi từ đây
Bao hoa đã rụng đầy như lời hẹn ước
Từ biệt không hẹn ngày gặp lại

DK 2 :Viết hết giấc mộng si của kiếp này
Ai đã liều mạng mà say đắm hồng nhan?
Ai ở phương xa hô mưa gọi gió
Có thể nhìn thấu gió trăng này

DK 3:Phiêu dạt khắp vạn dặm giang sơn
Con cơn say tiễn chàng đi từ đây
Bao hoa đã rụng đầy như lời hẹn ước
Từ biệt !từ biệt không hẹn ngày gặp lại.

You're watching

correct 問別 / Vấn Biệt Lyrics

if you detect errors in the 問別 / Vấn Biệt Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching 問別 / Vấn Biệt Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: 問別 / Vấn Biệt Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...