Thursday, August 24, 2017

Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics have been many singers present, if

Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics song presented by Dương Bảo LyBài hát: Đã Không Yêu Thì Thôi - Dương Bảo Ly


Lời nói đầu môi, anh ơi trót lưỡi đầu môi

Phải xa đành thôi sao anh gian dối người ơi?

Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu

Vì sao anh? Tôi không hiểu vì sao.


Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan,

Phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian.

Nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao xao triền miên

Một ngày kia anh có quay về.


ĐK:

Đã không yêu thì thôi ta gặp nhau làm chi

Thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si.

Anh như án mây trên trời và hoài xa xôi

Cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh.


Đã không yêu thì anh cần chi gian dối

Thêm bao trái ngang cuộc tình nụ cười đầu môi

Mưa giăng mắt trên môi sầu tìm nhạn đơn côi

Dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi.
You're watching

correct Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics

if you detect errors in the Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đã Không Yêu Thì Thôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...