Thursday, August 24, 2017

Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics have been many singers present, if

Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics song presented by ACENSBài hát: Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover - ACENS


Điều em không muốn nay cũng đã đến

Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay, đau lòng quá đi!

Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.


Ngày xưa anh nói với bao người con gái

Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó

Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây

Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau.


Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.


Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.Tình chia đôi chẳng ai là không xót

Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận

Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau.


Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.


Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.


Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước

Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi.


Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.


Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.


Khi anh không yêu, anh không thể nói anh đây rất yêu em, wow...
You're watching

correct Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics

if you detect errors in the Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Không Muốn Bất Công Với Em Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...