Thursday, August 24, 2017

Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics have been many singers present, if

Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics song presented by Lâm Chấn HuyBài hát: Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat - Lâm Chấn Huy


Cứ tưởng rằng cuộc đời, sẽ thôi hết tổn thương

Vì anh đã phải bước qua biết mối tình thật khó lường

Em đến bên cuộc đời anh và dìu anh qua nổi niềm

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến với anh lần nữa


Lúc em đến bên cuộc đời anh là khi em đang ấm êm

Tình yêu chắp vá mấy ai, mong ngỡ dạy khờ mà để tin

Đã từng nghĩ sẽ đặt niềm tin vào em ,là người cuối cùng

Mọi chuyện không như anh nghĩ.anh lại lạc lối


Bỗng dưng anh trở thành người, thứ ba quá xa lạ

Lại một chuyện tình, nữa đến với anh chính bằng sự dối trá

Hóa ra bao ngày qua em chỉ đến bên anh để lấp đầy một khoảng trống

Trong khi hiện tại ,em đang có hạnh phúc mới


Tình yêu nào cũng vậy ,cũng đều phải có sự trân trọng

Mặc dù anh không là người trong số danh sách em từng yêu

Em hãy suy nghĩ lại và đừng làm tổn thương nhiều người

Người gian dối rồi sẽ gặp người dối gian
You're watching

correct Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics

if you detect errors in the Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bỗng Dưng Anh Thành Người Thứ Ba Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...