Thursday, August 24, 2017

Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics have been many singers present, if

Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics song presented byBài hát: Bù Nhìn Ở Trong Gương - Nguyễn Đình Vũ


Anh xin em cho anh giữ lấy một câu sao đôi ta lại xa nhau

Sao hai ta lại không thể nắm chặt bàn tay

Em, anh biết sẽ có hôm nay, em luôn đi cùng với anh

Đôi tay anh giữ như thế nào?


Để không vụt mất em, để anh giữ lấy những yêu thương

Tình yêu người đã xem như anh bù nhìn ở trong gương

Phải chăng vì quá yêu, phải chăng vì quá thích nuông chiều

Tập thêm cuộc sống chẳng cần sự yêu thương chân thành.


Để xem người ở bên có đem lại nhiều niềm vui mới

Hoặc đem lại nỗi đau mất nhau cho vài ngày mai sau

Nhìn xa một chút thôi, hiểu ngay em cần ở bên ai,

Lo cho em, quan tâm em rất nhiều.


Ngoài anh còn những ai sẽ cho em tựa vào bờ vai

Ngoài anh còn những ai ở bên khi người đang gục ngã

Niềm vui đằng trước thôi, sẽ tan nhẹ thành mây khói

Em hãy tin vào điều ấy bây giờ.
You're watching

correct Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics

if you detect errors in the Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bù Nhìn Ở Trong Gương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...