Thursday, August 24, 2017

Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics have been many singers present, if

Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics song presented by Ưng Hoàng PhúcBài hát: Bước Qua Thế Giới Remix - Ưng Hoàng Phúc


Lại 1 người nữa ra đi

Lại 1 người nhắm đôi mi

Đoàn người lặng lẽ suy tư

Một vài người ngoái trông xem quan tài cuối nhà thờ.


Ồ đời người chóng qua thay

Nhiều chuyện cười nói đâu đây

Mà giờ nhắm mắt xuôi tay

Nào thể lường trước hôm nay

Có ai trách số phận....


Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai

Nhưng khi đã qua hết những ngày để sống

Tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất

Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi


Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc

Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui.

Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất,

Người ta khóc còn ta mỉm cười.

Người ta khóc còn ta mỉm cười...

Người ta khóc còn ta mỉm cười...


Rồi ngày nào đó ta đi,

Và chẳng thể kéo theo chi,

Bỏ lại đời với đam mê,

Rồi 1 mình bước quay về bên kia thế giới

Nhìn lại mình bấy lâu nay,

làm nhiều điều ngẫm ra không hay,

Liệu ngày nhắm mắt xuôi tay,

Kịp để nói hết với ai rằng xin tha thứ?.....


Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai

Nhưng khi đã qua hết những ngày để sống

Tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất

Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi


Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc

Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui.

Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất,

Người ta khóc còn ta mỉm cười.


Lòng ta thảnh thơi,

Đi qua kiếp người, chẳng vướng nợ đời.


Đau buồn chi người ơi ngày ta thoát li.

Vì từ bụi đất trở về bụi đất...

Đâu ai đang yên trông mong xa nhân gian nay mai

Nhưng khi đã qua hết những ngày để sống

Tiếc nuối cũng thế gửi người về với đất

Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi


Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc

Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui.

Có lẽ nên sống sao khi trở về với đất,

Người ta khóc còn ta mỉm cười...

Người ta khóc còn ta mỉm cười...

Người ta khóc còn ta mỉm cười...

Người ta khóc còn ta mỉm cười...
You're watching

correct Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics

if you detect errors in the Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bước Qua Thế Giới Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...