Thursday, August 24, 2017

Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics have been many singers present, if

Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics song presented by Suni Hạ Linh, Kai Đinh, MONSTARBài hát: Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) - Suni Hạ Linh, Kai Đinh, MONSTAR


Chỉ cần là mình cùng nhau

Qua bao mây rộng biển sóng

Chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn

Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời

Là biết bao chân trời

Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới


Đôi khi mình dành thời gian đi khắp muôn nơi

Tắm mát giữa biển khơi

Bay qua những bầu trời mới

Riêng cuộc đời, là một giấc mơ thôi

Mỗi ngày mỗi ngày trôi, mỗi ngày mỗi ngày tôi.

Nhìn thấy.


Dịu dàng chiếc lá xanh trên hàng me,

Ngủ quên trong những cơn mưa mùa hè

Tôi nghe.

Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm,

Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm


Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi và đi và đi đi tìm một câu hát

Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi và đi và đi không cần phải suy nghĩ

Vì bao la ngoài kia

Là bao chân trời mới


Chỉ cần là mình cùng nhau

Qua bao mây rộng biển sóng

Chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn

Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời

Là biết bao chân trời

Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới


Tôi nhìn thấy.

Dịu dàng chiếc lá xanh trên hàng me,

Ngủ quên trong những cơn mưa mùa hè

Tôi nghe.

Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm,

Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm


Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi và đi và đi đi tìm một câu hát

Cứ đi đi, cứ đi đi, cứ đi và đi và đi không cần phải suy nghĩ

Vì bao la ngoài kia

Là bao chân trời mới


Tôi nhìn thấy.

Dịu dàng chiếc lá xanh trên hàng me,

Ngủ quên trong những cơn mưa mùa hè

Tôi nghe.

Rộn ràng con tim reo lên hàng đêm,

Rằng tôi hãy sống và cứ đi thêm.
You're watching

correct Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics

if you detect errors in the Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau (Here We Go) (Pop Version) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...