Thursday, August 24, 2017

Con Đường Xưa Em Đi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Đường Xưa Em Đi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Đường Xưa Em Đi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Đường Xưa Em Đi Lyrics have been many singers present, if

Con Đường Xưa Em Đi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Đường Xưa Em Đi Lyrics song presented by Đan Trường, Trung QuangBài hát: Con Đường Xưa Em Đi - Đan Trường, Trung Quang


Con đường xưa em đi

Vàng lên mái tóc thề

Ngõ hồn dâng tái tê.


Anh làm thơ vu quy

Khách qua đường lắng nghe

Chuyện tình ta đã ghi.


Những mùa trăng vu quy

Vì mưa gió không về

Chiến trường anh bước đi.


Có nàng hoen đôi mi

Ngóng theo đường vắng hoe

Hỏi còn ai cố tri.


[ĐK:]

Em ơi! Nhìn gió lên khơi

Lòng cố trông vời một người xa cuối trời?

Nơi đây phiên gác canh dài

E ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài.


Em ơi! Màu áo phong sương

Mình ước huy hoàng

Được bàn tay chính nàng.


Dâng hoa, dâng hết ân tình

Tình đến bao giờ

Hỏi đường xưa mà nhớ.


Con đường xưa em đi

Thời gian cố quên dần

Đá mòn kia vẫn ghi.


Ghi một đêm trăng thanh

Quán bên đường vắng tênh

Chỉ còn em với anh.
You're watching

correct Con Đường Xưa Em Đi Lyrics

if you detect errors in the Con Đường Xưa Em Đi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Đường Xưa Em Đi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Đường Xưa Em Đi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...