Thursday, August 24, 2017

Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics have been many singers present, if

Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics song presented by Thích Nhuận TâmBài hát: Duyên Tu (Duyên Phận Chế) - Thích Nhuận Tâm

Nhạc: Thái Thịnh

Lời: Nhuận Tâm & Ẩn Danh


Đời con tăm tối, xin nguyện thầm đi tu.

Tìm về Như Lai để thấy tâm chân thật của mình.

Bỏ rời xa quê, người thân lưu luyến chút ái ân trong cuộc đời.

Mẹ già thương con mà lệ tràn rưng rưng, lòng cầu mong con tìm đến nơi tu hành chánh đạo.


Bước vô chùa tu, lòng luôn hoan hỷ vì đời đi tu đâu có chi mà phải lo.

Đi tu thì đi, luyến lưu làm chi, chỉ mong đường tu không thối tâm.

Bao nhiêu buồn vui, gian nan vượt qua, dù cuộc sống có biết bao đổi thay.

Qua bao thời gian sống, trong chùa am, biết tâm là nơi gieo trái ngang.


Nay thân bình an, tâm không lợi danh, nguyện Phật tổ xót thương cứu đời con.

Rồi duyên đã đến, trong lòng con an vui, trọn đời đi tu nguyện bước đi theo thầy học đạo.

Bỏ lại sau lưng, lợi danh ân oán, những đắm say trong cuộc đời.

Thầy thường khuyên con và dặn dò con thơ ở chùa con nên phải sống cho ngay thẳng tâm mình.

Bước trên đường tu, gặp nhiều gian khó, xin nguyện tinh tấn con quyết tu thoát bờ mê.
You're watching

correct Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics

if you detect errors in the Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Duyên Tu (Duyên Phận Chế) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...