Thursday, August 24, 2017

Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics have been many singers present, if

Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics song presented by Tui HátBài hát: Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover - Tui Hát


Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ

Ở quê nhà,mẹ bây giờ có nhớ con không?

Tuổi mười hai con phải xa gia đình

Côi cút thân một mình nơi xứ lạ người xa.


Đêm nay nghe tiếng mưa lòng con sao nức nở

Tủi thân con khờ no đói biết nhờ ai.

Đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai

Nước mắt con tuông trào ôi nhớ mẹ làm sao.


Mẹ ơi....Mẹ ơi....!

Con mong sao năm tháng xưa quay về

Để được ngồi bên mái ấm của tình thương.

Để được nghe câu hát mẹ ru con

Bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương.


Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi

Tóc mẹ đã hai màu vì dãi nắng dầm sương

Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương

Nước mắt con tuông trào ôi nhớ mẹ làm sao!
You're watching

correct Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics

if you detect errors in the Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Mưa Nhớ Mẹ Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...