Thursday, August 24, 2017

Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics have been many singers present, if

Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics song presented byBài hát: Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc - Phạm Hồng Phước


Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe,

Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi.

Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá,

Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao!Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi,

Một chiều lang thang...

Hẹn hò với những miên man trong tôi,

Tình Yêu vỡ nát!

Cần tin nhắn mỗi ngày,

Cần những hỏi han,

Cho tôi yên bình thêm chút.Đk:

Giá như ... Có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời.

Giá như ... Có người ôm tôi mỗi tối.

Giá như ... Có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn!

Giá như ... Có thể ôm lấy ai và khóc lên!
You're watching

correct Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics

if you detect errors in the Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giá Có Thể Ôm Ai Và Khóc Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...