Thursday, August 24, 2017

Hẹn Một Mai Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hẹn Một Mai Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hẹn Một Mai Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hẹn Một Mai Lyrics have been many singers present, if

Hẹn Một Mai Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hẹn Một Mai Lyrics song presented by Bùi Anh TuấnBài hát: Hẹn Một Mai - Bùi Anh Tuấn


Có con đường nào bước qua

Ta đến mang em món quà

Hẹn hò yêu thương, ta say đến già

Nắng mưa là chuyện nắng mưa

Ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa.


Vô tình là cơn gió mang yêu thương tới gần bên

Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh

Tin tưởng vào lời hứa xa bao lâu vẫn tìm nhau

Anh chẳng hứa sẽ sang giàu

Chỉ hứa yêu dài lâu

Lỡ mai rời xa, ai biết được

Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương

Mất nhau ngoài kia, không với kịp

Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp


Có nhau là chuyện sớm thôi,

Anh biết yêu thương đến rồi

Ngần ngại đôi môi ai chưa ngỏ lời

Nếu như chậm chạp đến sau

Ký ức nơi kia có nhau

Thì nắng mới ấm áp hãy đợi nhau

You're watching

correct Hẹn Một Mai Lyrics

if you detect errors in the Hẹn Một Mai Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hẹn Một Mai Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hẹn Một Mai Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...