Thursday, August 24, 2017

Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics have been many singers present, if

Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics song presented by Rocker NguyễnBài hát : Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) - Rocker Nguyễn


Anh yêu em, vì em là chính mình không phải ai khác

Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.

I Love You lá lá là lá là anh sẽ mãi là người chở che cho em, không thể cách rời

Tay anh đây hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng

Cho anh nói rằng "i love you"


I Love You la la là la lá cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại

Đưa tay cho anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc

Yêu anh yêu anh nhé my baby girl..

Anh yêu em, vì em là chính mình ko phải ai khác

Người mang theo trái tim ngập tràn ánh sáng, mình thuộc về nhau nhé em.
You're watching

correct Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics

if you detect errors in the Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Khi Em Là Em (Khi Tôi Là Tôi OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...