Thursday, August 24, 2017

Không Giờ Rồi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Không Giờ Rồi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Không Giờ Rồi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Không Giờ Rồi Lyrics have been many singers present, if

Không Giờ Rồi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Không Giờ Rồi Lyrics song presented by Khánh BìnhBài hát: Không Giờ Rồi - Khánh Bình


Không giờ rồi em ngủ đi thôi

Hơi đâu mà lo lắng em ơi

Bọn mình nghèo túng để cho quen

Ngày sau giàu có mới thương thêm

Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao


Không giờ rồi anh biết chưa anh

Sao anh còn thao thức trong đêm


Mình nghèo mà biết mến thương nhau

Còn hơn giàu có đổi thay mau

Thôi em đừng buồn nhé em


Anh ơi! Anh suy nghĩ chi từng giờ

Cho em gối chăn hững hờ

Gần nhau nhưng bơ vơ. Tội lắm


Em ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ

Đâu ai đói mà em lo

Em thao thức hoài thêm ốm o


Không giờ rồi ta ngủ cho say

Mai đây còn lo kế sinh nhai

Bọn mình giờ rớt trắng đôi tay

Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai

Không bao giờ tình nhạt phai


Không giờ rồi anh biết chưa anh

Sao anh còn thao thức trong đêm


Mình nghèo mà biết mến thương nhau

Còn hơn giàu có đổi thay mau

Thôi em. Em đừng buồn nhé em


Anh ơi anh suy nghĩ chưa từng giờ

Cho em gối chăn hững hờ

Gần nhau nhưng bơ vơ. Tội lắm


Em ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ

Đâu ai đói mà em lo

Em thao thức hoài thêm ốm o


Không giờ rồi ta ngủ cho say

Mai đây còn lo kế sinh nhai

Bọn mình giờ rớt trắng đôi tay

Vẫn tin hạnh phúc ở tương lai

Không bao giờ tình nhạt phai
You're watching

correct Không Giờ Rồi Lyrics

if you detect errors in the Không Giờ Rồi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Không Giờ Rồi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Không Giờ Rồi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...