Thursday, August 24, 2017

Lời Ru Tháng Bảy Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Ru Tháng Bảy Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Ru Tháng Bảy Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Ru Tháng Bảy Lyrics have been many singers present, if

Lời Ru Tháng Bảy Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Ru Tháng Bảy Lyrics song presented by Quế ThươngBài hát: Lời Ru Tháng Bảy - Quế Thương

Nhạc: Võ Xuân Hùng

Lời: Khắc Chu


Giữa hàng mộ đứng trang nghiêm

Liêu xiêu dáng mẹ lặng tìm các con

Lá mùa thu cũng héo hon

Bao nhiêu núm ruột bao hồn chiến binh.


Chỉ bằng nhang khói vô thinh

Mẹ tìm hơi thở vong linh hãy còn

Đỏ ngời những trái tim son

Hóa thân vào đất xanh hồn xanh cây.

Mẹ lần tháng bảy trên tay


Lời ru lịm chót môi đầy ca dao

Đứa nằm đây, đứa nằm đâu

Lời ru làm áng mây sầu đứng trân.

Lời ru thiêng phút xuất thần

Gọi màu mây tím hóa vầng hào quang.
You're watching

correct Lời Ru Tháng Bảy Lyrics

if you detect errors in the Lời Ru Tháng Bảy Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Ru Tháng Bảy Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Ru Tháng Bảy Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...