Thursday, August 24, 2017

Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics have been many singers present, if

Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics song presented by Ái Phương, Phương Trinh, Kiều DiễmBài hát: Lúng La Lúng Liếng Xuân - Ái Phương, Phương Trinh, Kiều Diễm


Đẹp tựa trong giấc mơ em bước ra giữa đời

Dịu dàng như bức tranh nàng xuân đến đây

Lần đầu ta thấy em nghe trái tim muốn như ngừng đập

Mây gió tan giữa đêm vắng diệu vời yếm quấn thân em


Nghe gió xuân đến vương vấn theo gót chân em

Mùa xuân đến đây cho em lả lơi này

Nhẹ thon nhỏ xinh chân em gót sen hồng

Mùa xuân đến đây lúng la lúng liếng duyên

Em vô tình hay thật tình làm ta thêm những bối rối


Có những lúc xuân về lòng chợt nghĩ non, nghĩ già

Và tỉnh giấc cứ ngỡ như là mình vừa mới biết yêu lần đầu

Có những lúc đêm về tự mình khắc tên em lên ngực

Vì nơi ấy mình nghe lòng như tự do

Vì nơi ấy tình yêu nhẹ lên nhỏ to

Hát lời tình xuân
You're watching

correct Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics

if you detect errors in the Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lúng La Lúng Liếng Xuân Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...