Thursday, August 24, 2017

Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics have been many singers present, if

Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics song presented by Hamlet TrươngBài hát: Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn - Hamlet Trương


Duyên phận là thứ ông trời dùng để trêu người

Thế nên vừa mới yêu mà giờ đã thay lời

Mặc cho ai rã rời

Mặc cho ai rối bời

Để cho mình mãi tương tư mà thôi


Cứ ngỡ rằng thế gian này điều chẳng đổi dời

Chính là lời hứa câu thề người nói với tôi

Cứ ngỡ là bạn đời

Hóa ra là bạn đường

Chỉ đi chung đến đây rồi buông


Mình sinh ra đâu phải để buồn thế đâu

Để yêu và đau thế đâu

Mà cớ sao người cứ gieo cho mình những u sầu

Mình sinh ra đâu phải để buồn thế đâu

Tự nhủ mình đã bấy lâu

Mà đã yêu rồi tránh sao để đừng đau
You're watching

correct Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics

if you detect errors in the Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...