Thursday, August 24, 2017

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics have been many singers present, if

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics song presented by Akira PhanBài hát: Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em - Akira Phan


Bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình

Từ thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần

Hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau

Mỗi khi có ai đó buồn

Và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười.


Đời chông gai chia bát cơm

Với riết hơi thuốc chung mỗi ngày

Bạn không vui tôi cũng hoang vu cõi lòng.


Từ bao lâu ta lớn lên trong khó nhọc

Và đôi lúc vấp những thương đau gục ngã

Tình anh em gian khó hiểm nguy

Đến đâu cũng luôn sẵn sàng

Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường.


Bạn thân ơi ta hãy luôn luôn khắc ghi những giây phút này

Tình anh em mong kiếp sau mãi như vậy


Đời anh em ta trải qua những thăng trầm

Nhờ như thế mới biết ai là người tốt

Tình anh em gian khó hiểm nguy

Đến đâu cũng luôn sẵn sàng

Kề vai nhau ta quyết đi hết con đường.


Bạn thân ơi ta sẽ luôn luôn khắc ghi những giây phút này

Tình anh em ta mãi nguyện thề có nhau.
You're watching

correct Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics

if you detect errors in the Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...