Thursday, August 24, 2017

Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics have been many singers present, if

Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics song presented by Akira PhanBài hát: Nếu Anh Được Lựa Chọn - Akira Phan


Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Thì chắc có lẽ vẫn yêu em như ngày xưa

Nếu bây giờ được chọn lựa điều anh ước mơ

Thì anh tin anh vẫn yêu như anh từng mơ


Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu em mãi

Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai

Vẫn mơ rằng trọn đời này anh trao đến ai

Tình yêu trong anh sẽ mãi không bao giờ phai


Bởi vì một khi anh đã yêu

Là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu

Dù đường tình yêu muôn khó khăn

Và đôi khi anh biết anh không được may mắn


Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy

Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì

Đã yêu nhau thì cứ yêu đi

Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí


Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời

Nói anh còn yêu mãi một người

Chẳng có bao giờ anh muốn xa rời

Dù ngày mai tới là ngày sau cuối


Và nếu bây giờ anh đây được chết một lần

Chết cho tình yêu sẽ bất tận

Chẳng có bao giờ anh thấy ân hận

Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh...
You're watching

correct Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics

if you detect errors in the Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nếu Anh Được Lựa Chọn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...