Thursday, August 24, 2017

Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics have been many singers present, if

Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics song presented by Lương Gia Huy, Giáng Tiên



Bài hát: Ra Giêng Anh Cưới Em - Lương Gia Huy, Giáng Tiên


Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây

Nam mô di bố phù

Hữu duyên mà thiên lý ngộ

Nam mô di bố phù.


Gặp mặt nhau đây chốn này

Hò hẹn thuỷ chung sắc son

Nam mô di bố phạ.


Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa

Em ơi anh vẫn chờ

Hữu duyên mà thiên lý ngộ

Như đôi chim sổ lồng.


Ruộng xạ anh gieo chín giàn

Bìm bịp nó kêu nước lên

Ra duyên anh cưới em

Ra duyên anh cưới em


Mẹ về nhà đang réo các con ơi

Khoan khoan con sẽ về

Ðể mai mình gieo đám mạ

Nam mô di bố phù.


Gặp mặt nhau đây chốn này

Mà sợi chỉ tơ nó giăng

Ta yêu nhau thiết tha.


Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng

Em ơi anh vẫn chờ

Ðể em về thưa với mẹ

Khi ra duyên tính liền.


Hẹn đợi năm sau

Cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi

Ra giêng anh cưới em

Ra giêng anh cưới em.
You're watching

correct Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics

if you detect errors in the Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ra Giêng Anh Cưới Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...