Thursday, August 24, 2017

Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics have been many singers present, if

Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Sao Mưa Còn Rơi Mãi - Dương Hồng Loan


Đêm nay ngoài trời mưa vẫn rơi

Lòng nghe tái tê buồn nhớ ngày xưa hai đứa chung đôi

Ứớc nguyện mãi bên nhau dẫu cho đời bể dâu


Nhưng ân tình còn đâu

Người xưa đã sang cầu mang tình yêu chôn đáy sâu

Chỉ còn lại những dư âm cho đêm dài lặng câm


[ĐK:]

Mưa ơi sao mưa còn rơi mãi

Cho buốt giá tim này, cho lạnh đầy tủi sầu

Mưa ơi mưa có thấu chăng lòng

Đêm nay em lạnh lùng ôm nỗi buồn quạnh hiu


Đêm dài sao mưa vẫn rơi

Tình yêu xưa vụng dại trao người hết tim tôi

Để giờ nghe đắng môi khi tình xa mãi xa
You're watching

correct Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics

if you detect errors in the Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sao Mưa Còn Rơi Mãi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...