Thursday, August 24, 2017

Sao Người Vội Quên Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sao Người Vội Quên Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sao Người Vội Quên Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sao Người Vội Quên Beat Lyrics have been many singers present, if

Sao Người Vội Quên Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sao Người Vội Quên Beat Lyrics song presented by Nhật Tinh AnhBài hát: Sao Người Vội Quên Beat - Nhật Tinh Anh


Đêm thật dài trên phố vắng đèn vàng

Đèn soi những bước chân tôi sao rã rời

Con đường dài ôi xa tít mịt mờ

Cùng ai đây bước trong mưa đi về lối xưa


Ôi từng lời sao êm ái gọi mời

Còn vang lên mãi trong tôi đến suốt đời

Sao lòng người như sao đổi vật dời

Người quên sao nỡ quên mau tháng ngày có nhau


Người bôi xoá dấu vết tình yêu

Ngày xưa ấy đã nói thật nhiều

Trái tim người dành cho toi chẳng thay đổi


Người quên hết những phút đầu tiên

Cùng vui bước chẳng chút muộn phiền

Hết thật rồi năm tháng vui bên người
You're watching

correct Sao Người Vội Quên Beat Lyrics

if you detect errors in the Sao Người Vội Quên Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sao Người Vội Quên Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sao Người Vội Quên Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...