Thursday, August 24, 2017

Sao Đổi Ngôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sao Đổi Ngôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sao Đổi Ngôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sao Đổi Ngôi Lyrics have been many singers present, if

Sao Đổi Ngôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sao Đổi Ngôi Lyrics song presented by Quang Lê, Châu Ngọc HàBài hát: Sao Đổi Ngôi - Quang Lê, Châu Ngọc Hà


Bước chân lê dài dốc sỏi đường trơn

Chiều in bóng mây trời tái tê buồn

Tàn đông xé lòng cô lữ

An phận chia mộng từ ly

Lở duyên còn tác hợp được gì.


Cố chi đâu rồi tôi đã về đây

Tìm hương dấu xưa lòng nét trang đài

Ngàn phương mấy tuần trăng nhớ

Chân mềm khuất dạng lời xưa

Xót xa nhiều biết ngỏ cùng ai.


[ĐK:]

Bỡ ngỡ bàn tay trần trăm mến

Lời ca nào đi tìm nhạc đâu vắng im lìm

Bơ vơ mềm môi vì rượu đắng

Đong đầy đêm hoang vắng

Thuốc tàn khói tay vàng.


Bướm mang phong nhuỵ hoa còn gì đâu

Đèn khuya đổi ngôi bờ liễu rũ sầu

Ngoài kia vũ trụ đen tối

Vẫn hai cách biệt nổi trôi

Bởi sao trời đổi sắc giành ngôi.
You're watching

correct Sao Đổi Ngôi Lyrics

if you detect errors in the Sao Đổi Ngôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sao Đổi Ngôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sao Đổi Ngôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...