Thursday, August 24, 2017

Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics have been many singers present, if

Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics song presented by Sơn Ngọc Minh, Huỳnh LậpBài hát: Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) - Sơn Ngọc Minh, Huỳnh Lập


Bao nhiêu năm qua đi trong câu chuyện cổ ai cũng truyền tai

Rằng mẹ cám xưa nay độc ác sớm hôm bày trò mưu mô với ai

Ôi Tấm ơi cô dọn xong chưa tấm ơi

Mau qua bên đây lựa đậu đi nàng!

Bao nhiêu năm trôi qua cứ nghe người đời chê bai xấu xa

Đành vậy thôi vô vai mẹ đi chứ tên là gì hổng ai biết luôn

Này vai chính ơi lựa đậu chưa vai chính ơi

Mau qua bên kia dọn dẹp đi kìa

Ôi vui ghê sống trên đời này ai cũng thích cười chê

Mà thôi dui đi có ai nhìn lại chính mình đâu nè

Cuộc sống vẫn thế chẳng giống truyện cổ ta đã từng say mê

Chẳng có ông bụt nào

Mình hãy cô gắng sống đúng với con người mình

i à ì a, i à ì a, i à ì á a à

Tấm Tấm Tấm, Tấm đâu rồi nè

i à ì á i à

Tấm Tấm Tấm, Tấm đâu rồi nè

i à ì á i à

Không mau mau ra đây tao kêu nãy giờ

i à ì á i à

Nhanh tay nhanh chân lên nếu không tao táng cho sấp mặt luôn


Rap:

Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải tao

Đi hội đừng có tào lao nếu không tao đánh sấp luôn cái mặt mày

Thị ơi thị rụng bị bà, bà về bà ngửi đói bà ăn luôn

Bống bống là bống với bang ngoi lên bà đánh sấp luôn cái mặt mày


Tao táng cho sấp mặt luôn


Ôi vui ghê sống trên đời này ai cũng thích cười chê

Mà thôi dui đi có ai nhìn lại chính mình đâu nè

Cuộc sống vẫn thế chẳng giống truyện cổ ta đã từng say mê

Chẳng có ông bụt nào

Mình hãy cô gắng sống đúng với con người mình

i à ì a, i à ì a,

i à ì á a à

i à ì a, i à ì a,

i à ì á a à

Tao táng cho sấp mặt luôn
You're watching

correct Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics

if you detect errors in the Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Sấp Mặt Luôn (Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể Ost) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...