Thursday, August 24, 2017

Tan Tác Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tan Tác Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tan Tác Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tan Tác Lyrics have been many singers present, if

Tan Tác Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tan Tác Lyrics song presented by Hồ Quang HiếuBài hát: Tan Tác - Hồ Quang Hiếu


Ta đưa người đi đường về tình chia hai lối

Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi

Tạ từ đêm ấy đêm cuốir ồi xa mãi

Biết đến nay đã sang bên nao


Tìm nhau trong cõi mơ

Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào

Ta nhấn phím giao

Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn


Rượu rót chưa uống

Mà hồn đã say khướt

Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ

Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ

Bóng dáng xưa khuất chân trời tím


Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát

Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ

Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ

Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về
You're watching

correct Tan Tác Lyrics

if you detect errors in the Tan Tác Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tan Tác Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tan Tác Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...