Thursday, August 24, 2017

Thay Tình Như Thay Áo Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thay Tình Như Thay Áo Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thay Tình Như Thay Áo Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thay Tình Như Thay Áo Lyrics have been many singers present, if

Thay Tình Như Thay Áo Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thay Tình Như Thay Áo Lyrics song presented by Đào Phi DươngBài hát: Thay Tình Như Thay Áo - Đào Phi Dương


Chuyện nghèo giàu tôi đã thuộc làu làu.

Tôi thuộc là tại sao, là vì tôi biết đau.

Biết xót xa nghẹn ngào thuộc từ khi biết yêu đắng cay và lệ trào.

Tình yêu như thay áo như chuyện đời trăng sao.


Đâu phải tôi học đòi theo bạn bè

nhưng thói quen mê khói thuốc say hương đời

càfê tí tách rơi bạn bè còn thương tôi còn gọi mời đến tôi

đời nghèo chung cảnh ngộ mới thấy đâu chuyện đời.


Ôi ôi thế gian cười hay thế gian sầu cớ sao tôi lòng đau.

Em em nói yêu tôi yêu mãi không thôi yêu hết con tim mà giờ tôi lẻ loi.

Ôi ôi thế gian sầu hay thế gian cười cớ sao tôi nghẹn đắng.

Em nhung gấm cao vời vui sống bên người có lẻ không còn nhớ thương gì tôi.
You're watching

correct Thay Tình Như Thay Áo Lyrics

if you detect errors in the Thay Tình Như Thay Áo Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thay Tình Như Thay Áo Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thay Tình Như Thay Áo Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...