Thursday, August 24, 2017

Thuở Ấy Có Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thuở Ấy Có Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thuở Ấy Có Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thuở Ấy Có Em Lyrics have been many singers present, if

Thuở Ấy Có Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thuở Ấy Có Em Lyrics song presented by Phúc LâmBài hát: Thuở Ấy Có Em - Phúc Lâm


Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời

Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi

Yêu đôi tay ngà làn mắt thắm tóc xanh buông lả lơi

Nhớ em nhớ bao thuở ấy


Thuở ấy có em anh chưa từng sầu

Chưa đi âm thầm ngoài phố thâu đêm

Chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng

Hỡi em, em về đâu cho đời mình thương nhớ nhau


Em dần xa mãi, ngày đi buồn không nói

Dù một câu cho vơi nhớ

Hay là chua xót nên em nghẹn lời

Mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em


Từ lúc vắng em anh hay thường buồn

Hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên

Hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau

Kể từ ngày xa cách nhau.
You're watching

correct Thuở Ấy Có Em Lyrics

if you detect errors in the Thuở Ấy Có Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Thuở Ấy Có Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Thuở Ấy Có Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...