Thursday, August 24, 2017

Tình Thu Nắng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tình Thu Nắng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tình Thu Nắng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tình Thu Nắng Lyrics have been many singers present, if

Tình Thu Nắng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tình Thu Nắng Lyrics song presented by Phạm Thu HàBài hát: Tình Thu Nắng - Phạm Thu Hà


Thơ làm chưa xong gửi em gái

Tình đã lỡ rồi biết giận ai

Gửi người thơ dở, tình dang dở

Ai buồn nuối nhớ tựa chiều hoang


Vàng Thu sắc nắng chiều se lạnh

Một sắc trời Thu nhuộm hoa lá

Mịt mờ xa trông ngoài hiên vắng

Bên thềm bóng nắng đọng sắc Thu thêm vàng


Vàng bông cúc đóa chiều Thu lạnh

Thoáng bóng hình ai nhòa trong nắng

Nhạt nhòa không gian chiều buông xuống

Sương mờ giăng tím che bóng ai bên thềm


ĐK:

Vàng Thu sắc nắng chiều se lạnh

Một sắc trời Thu nhuộm hoa lá

Nhạt nhòa không gian chiều buông xuống

Sương mờ giăng tím che bóng ai bên thềm

Bên thềm Thu vắng...
You're watching

correct Tình Thu Nắng Lyrics

if you detect errors in the Tình Thu Nắng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tình Thu Nắng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tình Thu Nắng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...