Thursday, August 24, 2017

Trái Tim Ngục Tù Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Trái Tim Ngục Tù Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Trái Tim Ngục Tù Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Trái Tim Ngục Tù Lyrics have been many singers present, if

Trái Tim Ngục Tù Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Trái Tim Ngục Tù Lyrics song presented by Đan NguyênBài hát: Trái Tim Ngục Tù - Đan Nguyên


Anh đã gọi em, lời buồn chân mây

Anh đã chờ em, đến khi lá bay

Anh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gương

Chẳng hiểu vì sao, đời mình mãi lao đao

Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm

Em đến rồi đi như con sóng ngầm

Anh đã một lần, một lần được biết yêu em

Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình

Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù

Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu

Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...

Anh yêu em, anh yêu em cho đến ngàn thu...

Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ

Đến bao giờ, anh sẽ quên được em

Anh đã tìm em, từ trong kiếp trước

Anh đã gặp em, về cho xót thương

Cho dẫu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau

Anh xin bằng lòng, cho anh được biết để yêu

Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù

Anh yêu em... anh yêu em cho đến ngàn thu...

Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù...

Anh yêu em... yêu em cho đến ngàn thu...
You're watching

correct Trái Tim Ngục Tù Lyrics

if you detect errors in the Trái Tim Ngục Tù Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Trái Tim Ngục Tù Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Trái Tim Ngục Tù Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...