Thursday, August 24, 2017

Xa Người Mình Yêu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Xa Người Mình Yêu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Xa Người Mình Yêu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Xa Người Mình Yêu Lyrics have been many singers present, if

Xa Người Mình Yêu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Xa Người Mình Yêu Lyrics song presented by Đan Nguyên, Mai Thiên VânBài hát: Xa Người Mình Yêu - Đan Nguyên, Mai Thiên Vân


Chiều nay vắng bóng em rồi

Còn đâu mong đợi hỡi người tôi yêu

Chữ nghèo sao ác nghiệt thay

Làm cho hai đứa cách hai phương trời


Chiều nay vắng em lòng anh thấy buồn

Nhớ gì cho bằng anh nhớ người yêu

Người yêu tôi vẫn mong chờ

Trọn đời trọn kiếp yêu nhau xin anh hãy nhớ đừng quên


Đường đông phố vui lòng sao vẫn buồn

Đếm thời gian bằng khói thuốc vàng tay

Tìm đâu môi mắt một người

Ngày nào mình bước chung đôi

Giờ này mình anh bước lẻ loi


Em ơi nhiều đêm anh nhớ về em làm sao anh ngũ được yên

Ước chi mình không chia cách

Anh ơi em nghèo hai bàn tay trắng

Em biết đời còn nhiều cay đắng

Em làm sao đẹp lòng anh yêu

Mình không thấy nhau lòng như héo gầy

Nếu mà sao này không cưới được em

Thì em xin hứa câu này

Dù rằng mình cách xa nhau

Mà lòng mình không thiếu tình yêu
You're watching

correct Xa Người Mình Yêu Lyrics

if you detect errors in the Xa Người Mình Yêu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Xa Người Mình Yêu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Xa Người Mình Yêu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...