Friday, September 29, 2017

Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics have been many singers present, if

Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics song presented by Diệp Hoài NgọcBài hát: Album Diệp Hoài Ngọc Remix - Diệp Hoài Ngọc


Ngày đi lấy chồng đời mang chữ hiếu

Đôi vai còn gánh nặng cha mẹ với đàn em

Nước mắt vu quy ngàn vàng đời con gái

Rồi đem đổi lấy mền mẹ đan như chỉ treo mền.


Em xa chốn quê nghèo về nơi đất khách

Nén đau mỉm cười che giọt lệ thắm tràn mi

Ngang trái đau thương làm dâu bao cay đắng

Lênh đênh côi cút cần người thân xa quá đâu gần.


Em đâu trách đời mà do số phận đưa đẩy

Em chỉ vì chữ hiếu mà thôi

Tội tình chi đâu, nào ham cầu phú quý

Chỉ mong thay đổi vì mẹ cha mưa nắng cơ hàn.


Em nơi xứ người tấm thân gầy dạn gió

Chỉ lo kiếm tiền để gởi về quê

Ai nghĩ đi xa lấy chồng là giàu có

Làm thân con gái vì mẹ cha đâu tiếc chi đâu.
You're watching

correct Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics

if you detect errors in the Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Album Diệp Hoài Ngọc Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...