Friday, September 29, 2017

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics have been many singers present, if

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix - Lương Gia Huy


Anh ở đầu sông em cuối sông

Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông

Xa nhau đã chín bao mùa lúa

Chưa ngày gặp lại, nhớ mênh mông

Ôi bát ngát chân trời miền hạ

Tím tình yêu, tím cả ước mong.


Gió gió nhớ thương ai mà lay bờ lá

Để bìm bịp kêu con nước lớn ròng

Đất quê ta xanh xanh triền lá

Giặc nhảy vào, lá hoá rừng chông

Nước quê ta dập dềnh tôm cá

Giặc lội vào, nước dựng thành đồng.


Anh ở đầu sông, em cuối sông

Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông

Thương nhau, ta hẹn trong mùa tới

Anh đón em về, thoả chờ mong.
You're watching

correct Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics

if you detect errors in the Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...