Sunday, September 3, 2017

Anh Đã Sai Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Đã Sai Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Đã Sai Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Đã Sai Lyrics have been many singers present, if

Anh Đã Sai Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Đã Sai Lyrics song presented by OnlyCBài hát: Anh Đã Sai - OnlyC


Xin chào nhau bằng câu ấm lòng

Dù sao ngày qua thì ta cũng yêu

Đã xem rằng anh đây như giấc mơ

Thì xin những cơn mưa hôm nay hãy qua nơi này

Vì sợ rằng đến mai em lại về đây

Nói phải xa anh rồi


Đừng nói khi anh còn mong em

Khi trái tim giờ cô đơn

Khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở

Và biết anh đây đã sai

Khi đã khiến em phải cô đơn

Trong bóng đêm từng ngày, từng ngày nhớ về

Những dối trá anh trao về người

Anh biết anh đã sai!

Xin em hãy cho anh một lần làm lại

Và anh biết anh đã sai!

Xin em hãy cho anh một lần làm lại


I'm so sorry,

Baby girl, I'm sorry.

Nói với em một điều đừng bỏ anh ra đi,

Anh đang nhớ em rất nhiều.

Đừng làm mình thêm đau,

Và đừng làm mình xa nhau.
You're watching

correct Anh Đã Sai Lyrics

if you detect errors in the Anh Đã Sai Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Đã Sai Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Đã Sai Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...