Friday, September 29, 2017

Anh Sẽ Quay Về Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Sẽ Quay Về Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Sẽ Quay Về Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Sẽ Quay Về Lyrics have been many singers present, if

Anh Sẽ Quay Về Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Sẽ Quay Về Lyrics song presented by WeboysBài hát: Anh Sẽ Quay Về - Weboys


Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly

Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau

Hứa với anh sẽ tin anh

Hứa đi em chờ mong anh

Mình sinh ra là để cho nhau.


Dù sao anh cũng sẽ quay về cùng em thôi

Làm sao anh không nhớ... nhớ baby của anh

Mới đây sao mình xa nhau

Đó cũng chỉ là thử thách

Để mai sau mình yêu nhau hơn.


[ĐK:]

And I will be back for you

Em hãy chờ và hãy đợi

Dù sông cạn, dù biển cạn

Vì thương anh vẫn sẽ quay về.


And you will be back for me

Anh vẫn chờ và sẽ đợi

Dù nước chảy, dù đá mòn

Anh vẫn chung tình.
You're watching

correct Anh Sẽ Quay Về Lyrics

if you detect errors in the Anh Sẽ Quay Về Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Sẽ Quay Về Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Sẽ Quay Về Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...