Sunday, September 3, 2017

Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics have been many singers present, if

Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics song presented by Dương Ngọc TháiBài hát: Anh Về Miền Tây - Dương Ngọc Thái


Anh về Miền Tây, đường quê nghe tiếng ai hò.

Sông nước lăng tăng, buồn trôi theo anh trăng non.

Cầu tre chiều quê, cùng em ngắm hoàng hôn.

Buồn hắc buồn hiu, mênh mông ngó đất trời.


Anh về Miền Tây, tìm em đã lỡ chuyến đò.

Câu nói yêu thương, giờ em quên hết sao em.

Đò đưa lòng tôi, giờ xa bến tình yêu.

Chiều ngắm hoàng hôn, bây giờ hiu quạnh mình anh.


Đường Miền Tây thui thủi anh về

Về Miền Tây em đã qua cầu

Đành lòng sao như nhánh lục bình

Trôi mãi vô tình mà quên điệu lý thường nhau


Đợi chờ em, anh sẽ mong chờ

Đợi chợ em, anh giữ câu thề

Về Miền Tây em đã đi rồi

Em đã đi rồi, Miền Tây anh nhớ thương ai.
You're watching

correct Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

if you detect errors in the Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Anh Về Miền Tây (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...