Sunday, September 3, 2017

Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics have been many singers present, if

Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics song presented by Trần Quang ĐạiBài hát: Áo Em Chưa Mặc Một Lần - Trần Quang Đại


Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang

Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng

Hôn lễ nghèo nàn, em chỉ ước

Cập áo thêu hoa khỏi bẽ bàng


Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau

Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu

Để giao ước tôi trao nàng nhẫn cưới

Em cũng tặng tôi khăn hồng thêu cành hoa maị


Tôi vốn nghèo, em cũng chẳng cao sang,

Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng

Ngày hôn lễ, em không đòi châu báu

Mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu


Ngờ đâu, giây đứt lìa đàn

Nụ hoa chưa thắm vội tàn,

Chưa vui đã sầu chia phôi

Vội đi, bỏ đôi áo mới, ai mặc bây giờ em ơi


Tôi thẫn thờ, nghe tiếng hàng thông reo,

Thương quá là thương khi nắng ngã về chiều

Nhìn đôi áo tôi thương về dĩ vãng

Như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng.
You're watching

correct Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics

if you detect errors in the Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Áo Em Chưa Mặc Một Lần Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...