Sunday, September 3, 2017

Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics have been many singers present, if

Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics song presented by Quang LêBài hát: Đập Vỡ Cây Đàn - Quang Lê


1. Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn

Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi

Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi

Giận người điên đảo quên lời.


Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn

Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi

Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen

Giận đời trở như bàn tay.


[ĐK:]

Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái

Mang giọng ca thật buồn

Em bảo tôi rằng: Anh đi học đàn

Để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta.


Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh

Đi tìm theo học đàn

Sau một năm trường, tôi trở về quê hương

Nhưng người em gái, ngày ấy đã đi rồi.


2. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng

Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu

Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh

Rồi cùng xây đắp gia đình.


Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình

Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly

Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen

Giận đời trở như bàn tay.
You're watching

correct Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics

if you detect errors in the Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đập Vỡ Cây Đàn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...