Friday, September 29, 2017

Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics have been many singers present, if

Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics song presented by Lệ QuyênBài hát: Bài Không Tên Cuối Cùng - Lệ Quyên


Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói

Nói ra nhiều cũng vậy thôi

Ôi đớn đau đã nhiều rồi

Một lời thêm càng buồn thêm

Còn hứa gì


Biết bao lần em đã hứa

Hứa cho nhiều rồi lại quên

Anh biết tin ai bây giờ

Ngày còn đây người còn đây

Cuộc sống nào chờ


Này em hỡi

Con đường em đi đó

Con đường em theo đó

Sẽ đưa em sang đâu

Mưa bên chồng có làm em khóc có làm em nhớ

Những khi tình còn nồng


Này em hỡi

Con đường em đi đó

Con đường em theo đó

Đúng hay sao em

Xa nhau rồi

Thiên đường thôi lỡ

Cho thần tiên chấp cánh

Xót đau người tình si


Suốt con đường ai dìu lối

Hãy yêu nhiều người em tôi

Xin gửi em

Một lời chào một lời thương một lời yêu

Lần cuối cùng
You're watching

correct Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics

if you detect errors in the Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Không Tên Cuối Cùng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...