Friday, September 29, 2017

Bài Không Tên Số 4 Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Không Tên Số 4 Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Không Tên Số 4 Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Không Tên Số 4 Lyrics have been many singers present, if

Bài Không Tên Số 4 Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Không Tên Số 4 Lyrics song presented by Lệ QuyênBài hát: Bài Không Tên Số 4 - Lệ Quyên


Khóc cho vơi đi những nhục hình

Nói cho quên đi những tội tình

Đời con gái cũng cần dĩ vãng

Người em tôi chỉ còn tương lai


Mai về sau nước mắt có cạn

Khi xa đời thương cho đàn con

Triệu người quen có mấy người thân

Khi lìa trần có mấy người đưa


Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng

Lời nói yêu thương ngày xưa có còn đượm nồng


Đếm cho em giây phút mặn nồng

Giữ cho em mái tóc bồng

Lời anh nói vẫn còn mãi đấy

Truyện mai sau xin gửi trên tay
You're watching

correct Bài Không Tên Số 4 Lyrics

if you detect errors in the Bài Không Tên Số 4 Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Không Tên Số 4 Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Không Tên Số 4 Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...