Friday, September 29, 2017

Bài Không Tên Số 8 Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bài Không Tên Số 8 Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bài Không Tên Số 8 Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bài Không Tên Số 8 Lyrics have been many singers present, if

Bài Không Tên Số 8 Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bài Không Tên Số 8 Lyrics song presented by Lệ QuyênBài hát: Bài Không Tên Số 8 - Lệ Quyên


Chiều thơm ru hồn người bồng bềnh

Chiều không im gọi người đợi mong

Chiều trông cho mềm mây ươm nắng

Nắng đợi chiều nắng say

Nắng nhuộm chiều hây hây


Ngày đi qua vài lần buồn phiền

Người quen với cuộc tình đảo điên

Người quên một vòng tay ôm nhớ

Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay


Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghìn trùng

Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại ngùng

Mai sau rồi tiếc những ngày còn ấu thơ

Lần tìm trong nụ hôn lời nguyền xưa mặn đắng


Về đâu tâm hồn này bềnh bồng

Về đâu thân này mòn mỏi không

Về sau và nhiều năm sau nữa

Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay
You're watching

correct Bài Không Tên Số 8 Lyrics

if you detect errors in the Bài Không Tên Số 8 Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bài Không Tên Số 8 Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bài Không Tên Số 8 Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...